The&Partnership The&Partnership
Global CSO, m/SIX

Dan Whitmarsh

Jako globalny szef strategii pracuje ze wszystkimi międzynarodowymi klientami grupy. Od chwili dołączenia do m/Six Dan nadzorował rozwój metodologii Flow, której używamy w procesach planowania strategicznego, gdzie na prawdziwych danych behawioralnych badamy i testujemy insighty. W tym procesie wiedza nt grupy docelowej decyduje o wszystkim – od strategii komunikacji do wyboru elementów kampanii i sposbów ich dystrybucji.

Przed dołączeniem do m?Six Dan pracował w GroupM, gdzie pomógł w powstaniu globalnego zespołu obsługującego VW na ponad 40 rynkach na świecie. Poza branżą auto-moto pracował również dla klientów z branż: finansowej, eneretycznej, turystycznej, mediowej, handlowej i technologicznej.

This website uses Cookies to ensure you get the best experience. Continue